Tag archieven: hypotheek

Kosten oversluiten hypotheek

Aan het oversluiten van een hypotheek zijn steeds een aantal kosten verbonden. Hier vertellen we je waarschijnlijk niets nieuws mee, maar welke kosten zijn dat precies en vooral hoe kan je er voor zorgen dat deze zo beperkt mogelijk gehouden worden? Wanneer je er bij het afsluiten van je hypotheek voor hebt gekozen om gebruik… Lees meer »

Euribor hypotheek

Steeds meer kredietnemers die een hypotheek wensen af te sluiten tonen een aanzienlijke interesse in de zogenaamde Euribor hypotheek. Dit type hypothecair krediet is interessant omdat het over een variabele rente beschikt die wordt gebaseerd op de index van de rente die financiële instellingen elkaar in rekening brengen. Op deze manier ontstaat een kostprijs die… Lees meer »

Tweede hypotheek

Steeds meer mensen die over een hoog inkomen beschikken kiezen er tijdens hun leven niet één keer voor om geld te lenen middels een hypothecair krediet, maar sluiten op een zeker ogenblik ook een tweede hypotheek af. Dat is op zich perfect mogelijk indien je financiële situatie het toelaat, maar de vraag is of dat… Lees meer »

Notariskosten hypotheek

Wanneer je een huis gaat kopen en je daarvoor een hypotheek gaat afsluiten moet je als eigenaar rekening houden met verschillende kosten. Er zijn uiteraard de vaste kosten die verbonden zijn aan de lening die je wenst af te sluiten, maar daarnaast bestaan er ook nog een aantal bijkomende kosten. Denk bijvoorbeeld maar eens aan… Lees meer »

BKR hypotheek

Mensen die over een zogenaamde BKR codering beschikken kunnen op een bepaald ogenblik uiteraard ook interesse hebben in het aankopen van vastgoed. Vooraleer meer te vertellen over de voorwaarden en mogelijkheden van een dergelijk hypothecair krediet is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen of dit wel zo interessant is. Wanneer je reeds met… Lees meer »

NHG hypotheek

Een NHG hypotheek is een hypothecaire lening die in het geval er sprake is van wanbetaling kan worden overgenomen door het zogenaamde NHG. In dit geval wordt er een onderzoek gestart waarna er een beslissing zal moeten worden genomen over de verdere aflossing van het krediet. Is de kredietnemer niet meer in staat om te… Lees meer »

Werkgeversverklaring hypotheek

Een werkgeversverklaring hypotheek is een document waarin staat te lezen welk werk je precies doet, voor wie je werkt en vooral over welk inkomen je beschikt. Dit laatste moet je overigens wel nog kunnen bewijzen aan de hand van een loonfiche. Uit de werkgeversverklaring hypotheek kan wel een heleboel interessante informatie gehaald worden. Denk bijvoorbeeld… Lees meer »

Kosten hypotheek

In tegenstelling tot bij een gewone lening worden er bij het afsluiten van een hypothecair krediet diverse extra kosten in rekening gebracht. Je moet dan namelijk niet alleen rekening houden met de intrest die je iedere maand bovenop je aflossing moet betalen, er zijn ook verschillende kosten verbonden aan het afsluiten van een hypotheek. Deze… Lees meer »

Levensverzekering hypotheek

Een levensverzekering hypotheek bestaat steeds uit twee verschillende onderdelen die onlosmakend met elkaar verbonden zijn. De kredietnemer sluit in dit geval met andere woorden niet alleen een hypothecair krediet af, maar ook een levensverzekering waar maandelijks een bepaald bedrag in zal moeten worden gestort. Het bedrag dat in die verzekering moet worden gestort is sterk… Lees meer »