Levensverzekering hypotheek

door | september 7, 2014

Een levensverzekering hypotheek bestaat steeds uit twee verschillende onderdelen die onlosmakend met elkaar verbonden zijn. De kredietnemer sluit in dit geval met andere woorden niet alleen een hypothecair krediet af, maar ook een levensverzekering waar maandelijks een bepaald bedrag in zal moeten worden gestort. Het bedrag dat in die verzekering moet worden gestort is sterk afhankelijk van het bedrag dat je wenst te lenen. Hoe lager je hypotheek is, des te lager ook het verplichte bedrag zal zijn dat moet worden gestort in de levensverzekering.

Waarom kiezen voor een levensverzekering hypotheek?

De belangrijkste reden waarom steeds meer kredietnemers er voor kiezen om een levensverzekering hypotheek af te sluiten gaat schuil in het potentieel hoger rendement. Wanneer je er voor kiest om een levensverzekering te koppelen aan een hypotheek spaar je iedere maand een vast bedrag in de levensverzekering. Met andere woorden, er wordt nooit van het geleende bedrag meteen afgelost. Dat is op zich niet zo interessant omdat de kostprijs op die manier gedurende de volledige looptijd van de lening even hoog blijft, maar op die manier genieten kredietnemers wel van een optimaal fiscaal voordeel. Daarnaast is het storten van bedragen in een levensverzekering interessant omdat je door middel van winstdeelname steeds uitzicht houdt op een potentieel hoger rendement. In het beste geval kan je dan ook aan het einde van de looptijd van de kredietovereenkomst niet alleen je huis afbetalen, maar beschik je nog eens over een leuk extra bedrag voor je pensioen ook.

Levensverzekering hypotheek bij overlijden

Jammer genoeg heeft niet iedereen het geluk om de pensioenleeftijd te bereiken. Bijgevolg kan het gebeuren dat de kredietnemer voor de aflossingsdatum komt te overlijden. Hiervoor is een speciale clausule ingebouwd in de meeste levensverzekeringen waardoor het bedrag zonder probleem kan worden aangewend om het openstaand saldo af te lossen. Op deze manier komen je erfgenamen niet in de problemen en worden zij ook niet verplicht om de resterende kosten op zich te nemen. Let wel, dit geldt uitsluitend voor wanneer er reeds voldoende kapitaal in de verzekering werd gestort. Is dat niet het geval, dan is het nog steeds interessant om een zogenaamde schuldsaldoverzekering af te sluiten. Op deze manier dek je het risico op overlijden sowieso.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *