Author Archives: admin

Beleggen met geleend geld is altijd een slecht idee

Van beleggen worden we natuurlijk allemaal enthousiast. In het meest ideale geval heb je wat geld ‘over’ om te investeren in aandelen. Helaas is dat niet voor iedereen het geval. Daarom gebeurt het nog met enige regelmaat dat mensen met geleend geld gaan beleggen. Dat is geen goed idee. Het zal namelijk niet de eerste keer zijn dat investeerders onherstelbaar diep in de schulden zijn geraakt door met geleend geld aan de slag te gaan.

Hoe Legio Lease honderdduizenden mensen in de schulden bracht

Soms hoef je niet eens zelf eerst geld te lenen om met geleend geld te beleggen. Je kunt aandelen namelijk ook leasen. Ook dat is in het verleden weleens verkeerd gegaan. Een bekend voorbeeld is Legio Lease van Dexia: zij introduceerden de mogelijkheid om aandelen te leasen. Het idee daarachter was dat de consument aan een royale lening vastzat waarmee Legio Lease vervolgens zou gaan beleggen. Maar dit was in de tijd dat de beurzen al een paar jaar bijzonder goed ervoor stonden. Iedereen was dus optimistisch. Helaas pakte het compleet anders uit: de internetbubbel stortte in 2001 in elkaar, de beurskoersen daalden dramatisch en honderdduizenden mensen raakten heel veel geld kwijt. Het bedrag waarmee belegd was, dekte namelijk de hoogte van alle leningen niet meer, waardoor de consument met een flinke schuld achterbleef. Dat werden dus geen duizenden euro’s winst, maar verlies.

Weet waar je in investeert!

Nu hadden alle mensen die met Legio Lease in zee gingen beter kunnen weten. Het bleek inderdaad te mooi om waar te zijn. Maar in die tijd waren de informatievoorzieningen over beleggen met geleend geld nog niet zo goed en duidelijk als nu. De mensen bleken niet op de hoogte te zijn van de risico’s van hun keuze. Sommigen wisten daarnaast niet eens dat zij eigenlijk aan een enorme lening vast kwamen te zitten. Een wijze les hieruit is dus dat het niet verstandig is om te beleggen of investeren als je niet precies weet wáár je jouw geld insteekt.

Beleg met geld dat je kan missen

Ondanks de slechte ervaringen in het verleden zijn er nog altijd schrikbarend veel mensen die met geleend geld beleggen. Dat is en blijft een slecht idee, ondanks het feit dat de bedrijven die deze mogelijkheden nu aanbieden, streng gecontroleerd worden. De markt kan nog altijd in elkaar storten, en dan duik je als investeerder gelijk de schulden in. Daarnaast is het financieel ook niet altijd aantrekkelijk. Over geleend geld betaal je nu eenmaal rente, dus met de winst die je uit je beleggingen haalt, zal je eerst deze rente moeten betalen. Daarom is het vanzelfsprekend het meest verstandig om te beleggen met geld dat je kan missen. Maak een spaarpotje waarmee je wilt en kunt investeren. Want beleggen met geleend geld kan je nu eenmaal flink in de schulden brengen.

Wil je meer informatie over beleggen? Over bijvoorbeeld beleggen in obligaties? Kijk op Beleggersplaats.com.

BKR lenen

Het kan steeds voorkomen dat je op een zeker ogenblik een lening hebt afgesloten die je niet langer kan afbetalen. Dat is bijzonder vervelend, in eerste instantie omdat je dan met bepaalde schulden te maken krijgt, maar daarnaast ook omdat je in Nederland dan een BKR codering toegekend zal krijgen. Aan deze codering zijn verschillende vervelende nadelen verbonden. Mensen die bijvoorbeeld over een dossier bij het BKR beschikken en op een bepaald ogenblik geld willen lenen zullen de nodige moeilijkheden ondervinden. BKR lenen is bij een gewone bank immers vaak erg moeilijk, al wordt de moeilijkheidsgraad wel bepaald op basis van de codering waarover je precies beschikt. Hoe hoger de schuld en vooral hoe langer deze blijft aanhouden, des te sneller er een ernstige codering kan worden toegekend. Heb je een dossier bij het Bureau Krediet Registratie, maar heb je toch echt nood aan een lening? Dan bestaan er gelukkig wel nog verschillende interessante mogelijkheden die tegemoet kunnen komen aan je verwachtingen.

BKR lenen, het kan!

Hoe streng Nederlandse banken ook vaak mogen zijn voor mensen met een BKR codering, het zijn niet alleen deze banken die over de mogelijkheid beschikken om een lening toe te kennen. Naast banken kunnen ook alternatieve financiële instellingen bijvoorbeeld probleemloos een krediet verstrekken, al zijn er ook daar voorwaarden aan verbonden. Hoewel er geen BKR toetsing door deze partijen wordt uitgevoerd zijn ze zich er van bewust dat hun kredietnemers veelal te kampen hebben met bepaalde schulden. Er wordt bijgevolg dan ook wel steeds een onderzoek ingesteld naar de financiële mogelijkheden van de potentiële kredietnemer. Alleen wanneer dat onderzoek positief afloopt zal er een krediet worden toegekend. Denk dus zeker niet dat er aan BKR lenen geen voorwaarden verbonden zijn, want dat is beslist niet het geval.

Is BKR lenen verstandig?

We weten inmiddels dat het perfect mogelijk is om geld te lenen met BKR, maar is het ook echt interessant? De vraag of BKR lenen verstandig is of niet is er dan ook één die zeer terecht wordt gesteld. Op zich is geld lenen alleen interessant wanneer je er zeker van bent dat je over de nodige financiële mogelijkheden beschikt om de afgesloten lening af te betalen. Alleen dan kan je op beide oren slapen en zal het afbetalen van de lening in kwestie geen problemen met zich meebrengen. Omdat de kostprijs van BKR lenen doorgaans aanzienlijk hoger ligt dan gewoon geld lenen kan het wel interessanter zijn om eerst eventuele lopende schulden af te betalen vooraleer een nieuw krediet af te sluiten.

Wat is een BKR-registratie?

Wanneer je een lening wenst aan te vragen bij een in Nederland gevestigde bank zal een deel van de procedure die vooraf gaat aan het toekennen van het krediet betrekking hebben tot een controle bij het Bureau Krediet Registratie. In dit geval wordt er nagegaan of de potentiële kredietnemer al dan niet over een bepaalde schuld beschikt en of men zich bereid heeft getoond om deze schuld af te lossen of niet. Op basis van deze conclusie en in combinatie met het standaard onderzoek naar de financiële situatie van de kredietnemer zal er uiteindelijk worden bepaald of de kredietnemer al dan niet een lening krijgt toegekend.

Hoe ontstaat een BKR-registratie?

Het ontstaan van een BKR registratie is niet voor iedereen even duidelijk. Het is belangrijk om te weten dat een dergelijke registratie steeds ontstaat aan de hand van een bepaalde schuld die lange tijd onbetaald is gebleven. Het kan daarbij gaan om een schuld bij een bank, maar ook bij bijvoorbeeld een provider. Wanneer deze schuld te lang blijft open staan en het bedrijf zelf geen uitweg meer ziet kan deze de schuld melden bij het Bureau Krediet Registratie. Op deze manier hoopt men de persoon die de schuld heeft tegen zichzelf te beschermen door hem de mogelijkheid om extra schulden te maken te ontnemen.

Verschillende BKR-registraties

In principe worden er binnen het Bureau Krediet Registratie 4 verschillende BKR coderingen gehanteerd gaande van 1 tot en met 4. De eerste codering wordt aan een persoon toegekend die na het ontstaan van een bepaalde schuld een aflossingsregeling heeft getroffen. Bij de tweede codering is de schuld opeisbaar gesteld en bij de derde codering is er reeds sprake geweest van een aflossing van 250 euro van de openstaande schuld. Bij de vierde en laatste codering was de schuldenaar niet bereikbaar of heeft deze zich niet bereid getoond om de ontstane schuld af te betalen. In principe is het met de laagste codering bij het BKR nog wel mogelijk om een lening bij een gewone bank af te sluiten. Veel hangt op dit vlak vooral af van de exacte schuld die open staat. Doorgaans geldt ook, hoe ernstiger de codering, des te groter de kans dat de lening die je aanvraagt wordt geweigerd.

BKR registratie ongedaan maken

Erg veel Nederlandse inwoners beschikken vandaag de dag over een BKR registratie. Dat is op zich niets om je voor te schamen, alleen is het wel belangrijk om deze codering zo snel mogelijk terug kwijt te geraken. Mensen die met een bepaalde aanslepende schuld te maken hebben voelen zich namelijk nooit goed in hun vel. Dat is natuurlijk normaal, want de schulden zullen met tijd alleen maar erger worden omdat er intresten op worden aangerekend en ook andere kosten bij kunnen komen. Daarnaast zorgt een BKR registratie er voor dat het nagenoeg onmogelijk wordt om een lening af te sluiten bij een Nederlandse bank die bij het BKR is aangesloten. Het mag nu reeds duidelijk zijn, je BKR registratie ongedaan maken kan absoluut bijzonder interessant zijn!

Waarom mijn BKR registratie ongedaan maken?

De eerste vraag die veel mensen zich wel eens stellen is waarom ze nu precies hun BKR registratie ongedaan moeten maken. Hier kunnen we eigenlijk verschillende goede redenen voor aanhalen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat een BKR registratie het afsluiten van een lening in Nederland erg moeilijk kan maken. Los van bijvoorbeeld een mini krediet zal een Nederlandse bank je haast nooit een echt volwaardige lening willen verstrekken wanneer je met een dossier bij het Bureau Krediet Registratie te maken hebt. Het ongedaan maken van je BKR registratie zorgt er voor dat je opnieuw wel over alle mogelijkheden beschikt om geld te lenen en dat je bijgevolg niet langer verplicht bent om een beroep te doen op alternatieve financiële instellingen die steevast veel hogere kosten in rekening brengen.

Hoe mijn BKR registratie ongedaan maken?

We weten inmiddels dat het erg interessant is om je bestaande BKR registratie ongedaan te maken, maar hoe moet je dat nu precies doen? Zeer eenvoudig. Een BKR registratie wordt toegekend op basis van een bepaalde openstaande schuld. Hoe groter de schuld en hoe langer deze reeds loopt, des te hoger je codering of registratie zal zijn. Om deze BKR registratie kwijt te geraken dien je de openstaande schuld af te betalen of in ieder geval een regeling te treffen waaruit blijkt dat je van plan bent om op korte termijn het verschuldigde bedrag af te lossen. Kan je dat niet of wil je de openstaande schuld helemaal niet rechtzetten, dan zal je voor altijd over een BKR registratie blijven beschikken.

Lenen met uitkering

Een groot aantal mensen geniet in Nederland van een uitkering. Door middel van deze uitkering wordt er verzekerd dat de persoon in kwestie een degelijk leven kan leiden en kan voldoen aan alle standaard kosten die het leven met zich meebrengt. Het kan voor deze mensen op een bepaald ogenblik echter eveneens noodzakelijk zijn om een lening af te sluiten. Geld lenen met uitkering is dan ook iets waar steeds meer mensen mee te maken krijgen, maar kan het wel? In principe is het geen probleem om op deze manier geld te lenen, alleen dien je er bij stil te blijven staan dat de mogelijkheden waarover je beschikt sterk afhankelijk zijn van de hoogte van je uitkering en eventuele andere financiële waarborgen waarover je beschikt. Wil je meer weten over geld lenen met uitkering? Aarzel dan niet langer en lees er snel alles over in dit artikel.

Geld lenen met een uitkering, kan dat?

Laat ons om te beginnen reeds zeggen dat het tegenwoordig inderdaad mogelijk is voor mensen met een uitkering om geld te lenen. Ze kunnen een lening zelfs op verschillende manieren verkrijgen. Het type lening die je uiteindelijk zal aanvragen is sterk afhankelijk van het bedrag dat je nodig hebt. Voor een kleine lening kan je bijvoorbeeld gebruikmaken van een mini krediet. Heb je met een klein bedrag niet voldoende en heb je nood aan meer geld, dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor een onderhandse lening. Anderzijds kan je ook een gewoon krediet aanvragen, al zal je de kredietverstrekker dan vooral moeten overtuigen van het feit dat je in staat bent om het geleende bedrag terug te betalen zonder de kredietvoorwaarden te schenden. Hoe dan ook, geld lenen met een uitkering is dus mogelijk, alleen is het bedrag sterk afhankelijk van je eigen financiële middelen.

Hoeveel geld lenen met een uitkering?

We hebben het hierboven eigenlijk reeds een beetje aangehaald, maar we kunnen er nog meer over vertellen. Geld lenen met een uitkering mag dan wel mogelijk zijn, iedere kredietverstrekker zal er zeker van willen zijn dat hij zijn geld op een bepaald ogenblik zal terugzien. Omwille van deze reden wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de hoogte van de uitkering, maar je kan eventueel ook andere financiële waarborgen zoals effecten in de strijd gooien. Op deze manier zal een lening niet alleen sneller worden toegekend, daarnaast zal ook het bedrag dat je kan lenen gevoelig hoger komen te liggen.

 

Snelle lening

Het afsluiten van een gewone standaard lening kan vandaag de dag niet meer voldoende zijn. Steeds meer kredietnemers willen namelijk niet zomaar geld lenen, ze willen het bedrag graag meteen op hun rekening ontvangen. Dat is echter niet altijd mogelijk. Wanneer je een snelle lening wenst aan te vragen zijn er namelijk een aantal factoren waar je maar beter rekening mee kan houden. In eerste instantie is er bijvoorbeeld het bedrag dat je wil lenen. Een snelle lening voor een klein bedrag is bijvoorbeeld geen enkel probleem, maar het wordt een stuk problematischer wanneer je echt een volwaardig krediet op een dergelijke manier wenst af te sluiten. Hoe dan ook, ben je op zoek naar mogelijkheden om een snel krediet af te sluiten? Aarzel dan niet langer en lees snel verder, want wij zetten alle mogelijkheden graag voor jou op een rijtje.

Snelle lening voor een klein bedrag

Zoals in de inleiding reeds aangegeven vormt het afsluiten van een snelle lening voor een klein bedrag eigenlijk geen enkel probleem. Je kan een dergelijk bedrag namelijk zeer eenvoudig lenen door gebruik te maken van een mini krediet. Deze kredietvorm staat je toe om een bedrag te lenen dat meestal is begrensd tot 1000 euro. Dit bedrag kan zeer snel ontvangen worden, namelijk binnen de termijn van slechts 24 uur. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat er aan een dergelijke snelle lening behoorlijk wat strenge voorwaarden en kosten verbonden zijn. Op zich kan iedereen een dergelijke lening afsluiten, maar je moet er wel rekening mee houden dat zowel het geleende bedrag als de kosten binnen de maand terug moeten worden betaald. Dat is ook niet alles, want daarnaast moet je rekening houden met een stevige kostprijs van zomaar even twintig procent. Hoe dan ook, een snelle lening voor een klein bedrag afsluiten is dus mogelijk, maar wanneer je het niet echt nodig hebt is het toch geen echte aanrader.

Snelle lening voor een groot bedrag

Een snelle lening voor een klein bedrag mag dan geen probleem zijn, het wordt een volledig ander verhaal wanneer het gaat om een grote lening. In een dergelijk geval is het vaak niet zo eenvoudig om het geld snel te ontvangen, in tegendeel. Bij een groot geldbedrag kan je het best kiezen voor een onderhandse lening wanneer je het geld meteen ter beschikking wil hebben. Voor het afsluiten van dit krediet dien je echter een beroep te doen op een vriend of familielid. Je kan er daarnaast ook voor kiezen om een lening af te sluiten bij een alternatieve financiële instelling. Hier wordt geen BKR toetsing uitgevoerd waardoor de lening een stuk sneller kan worden verstrekt, maar zelfs dan gaan er wel nog steeds vaak een paar weken overheen. Een snelle lening voor een groot bedrag afsluiten is dus jammer genoeg niet zo eenvoudig.

Spoed lening

Een spoed lening kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn voor mensen die meteen over extra geld willen beschikken. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Misschien is het bijvoorbeeld het einde van de maand en zijn de financiële middelen op geraakt terwijl je nieuw inkomen nog niet werd gestort of misschien heb je gewoon een interessante aankoop op het oog waar je wat extra geld voor nodig hebt. In al deze gevallen is een spoed lening vaak de enige oplossing, maar hoe kan je deze precies verkrijgen en waar moet je dan rekening mee houden? Een spoed lening kan je op verschillende manieren afsluiten en wij zetten al deze mogelijkheden in dit artikel graag voor jou op een rijtje.

Rekening courant, interessant of niet?

De eerste kredietvorm die je nagenoeg meteen van extra geld voorziet is het zogenaamde rekening courant. Deze lening moet je echter reeds voordien afsluiten, maar voorziet je wel van de mogelijkheid om in het rood te gaan op je bankrekening. Op deze manier hoef je alleen maar je bankkaart boven te halen om geld te lenen, zo eenvoudig kan het zijn. Eveneens interessant om weten is dat je de kostprijs van dit krediet nagenoeg helemaal zelf kan bepalen. Hoe meer geld je opvraagt, des te hoger de kosten namelijk komen te liggen. Vul je het bedrag in min steeds terug aan en leun je vooral niet te vaak tegen de limiet van je rekening courant aan, dan zal het met de kostprijs van je lening globaal gezien best meevallen.

Spoed lening voor een klein bedrag aanvragen

Zie je het helemaal niet zitten om met een permanent krediet zoals het rekening courant opgezadeld te worden? Geen paniek, er bestaan immers ook nog voldoende andere mogelijkheden. Wat denk je bijvoorbeeld van de mini lening? Deze kredietvorm maakt het mogelijk om nagenoeg meteen een bedrag te lenen tot een maximum van 1000 euro. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het afsluiten van deze lening waardoor iedereen, ongeacht zijn of haar inkomen op deze manier geld kan lenen. Let wel, een mini lening moet je binnen de termijn van 30 dagen terugbetalen en dat inclusief de éénmalige opstartkost die in rekening wordt gebracht. Hoe dan ook is de mini lening voor velen ondanks de hoge kosten en de korte looptijd toch de interessantste spoed lening op de financiële markt.

Geldlening

We krijgen gedurende ons leven op regelmatige basis te maken met situaties waarin we tegen de limieten van onze financiële mogelijkheden aanlopen. Dat is jammer, want op die manier loop je misschien wel een aantal interessante kansen mis. Gelukkig beschik je in een dergelijk geval nog over de mogelijkheid om een geldlening aan te vragen. Een geldlening biedt je de mogelijkheid om een bepaald bedrag te lenen tegen specifieke voorwaarden. Ben je op zoek naar een mogelijkheid om wat extra geld te ontvangen, dan kan dat met andere woorden perfect door gebruik te maken van dit financieel product.

Wat is een geldlening precies?

Een geldlening kan je tegenwoordig op tal van verschillende manieren aanvragen. Je kan er als kredietnemer voor kiezen om gebruik te maken van één van de klassieke geldleningen zoals de persoonlijke lening of het doorlopend krediet, maar je kan ook een klein bedragje lenen met een mini lening of wat dacht je van een onderhandse lening bij vrienden of familie? Hoe dan ook, een geldlening kan je dus op verschillende mogelijke manieren van extra financiële mogelijkheden voorzien. Het bedrag dat wordt geleend verschijnt doorgaans meteen op je bankrekening waarna er vanaf de volgende maand wordt begonnen met terugbetalen. In bepaalde gevallen biedt de geldlening je de mogelijkheid om eerder afbetaalde bedragen terug op te nemen, maar dat is jammer genoeg lang niet altijd mogelijk.

Rente op een geldlening

Het spreekt voor zich dat een geldlening niet zomaar verstrekt zal worden zonder dat de kredietverstrekker daar iets voor in ruil krijgt. Het spreekt bijgevolg voor zich dat er steeds een bepaalde rente op de lening van je keuze in rekening zal worden gebracht. Deze rente is echter aan strenge voorwaarden onderworpen. Globaal gezien staat het een financiële instelling binnen bepaalde grenzen vrij om zelf een rente te kiezen voor hun financiële producten, maar ze mogen de financiële stabiliteit van de kredietnemer nooit in het gedrang brengen. Vroeger was het bijvoorbeeld mogelijk om nagenoeg meteen een groot geldbedrag te lenen. Het geld werd vaak dezelfde dag nog op je rekening gestort zonder dat er ook maar enige degelijke controle aan vooraf ging. Om het risico van de kredietverstrekker in te dekken werd er dan maar een woekerrente aangerekend die veelal tot ver in de tien procent liep. Dat is tegenwoordig niet langer toegestaan. Vooraleer een lening af te sluiten doe je er wel nog steeds goed aan om de rente op kredieten te vergelijken. Op deze manier kan je namelijk behoorlijk wat geld besparen.

Geld lenen snel

Indien je dringend nood hebt aan een beetje extra kapitaal of wanneer je bijvoorbeeld een grote aankoop wil doen, maar niet over voldoende financiële middelen beschikt kan het interessant zijn om te weten over welke mogelijkheden je beschikt om snel geld te lenen. Steeds meer mensen komen bijvoorbeeld aan het einde van de maand in de problemen omdat hun inkomen niet voldoende toereikend is. In dat geval is het essentieel om snel toegang te hebben tot wat extra financiële middelen en dan biedt een snelle lening je uiteraard de oplossing. Heb je met andere woorden meteen nood aan wat extra geld en wil je graag weten hoe je dat kan verkrijgen? Lees dan snel verder en ontdek er alles over in dit artikel!

Snel geld lenen zonder vragen

Snel geld lenen zonder vragen, het lijkt nagenoeg onmogelijk, maar toch zijn er wel degelijk kredietvormen op de markt terug te vinden die aan deze eis weten te voldoen. Neem nu bijvoorbeeld het mini krediet. Deze lening kan je aanvragen bij een groot aantal kredietverstrekkers en dat zonder dat je ook maar eender welke waarborg moet verstrekken. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat een dergelijke lening zich kenmerkt door een uitermate korte looptijd van slechts 30 dagen. Is dat voor jou geen probleem, dan kan je op deze manier wel erg snel geld lenen, veelal zelfs binnen de 24 uur. Heb je niet voldoende aan een klein bedrag en wil je graag meer geld lenen? Dan is een onderhandse lening voor jou misschien wel de oplossing. Deze lening sluit je niet af bij een bank of financiële instelling, maar wel bij een vriend of familielid. Door middel van een onderhandse overeenkomst kan je op deze manier meteen erg veel geld lenen zonder dat er vragen worden gesteld.

Snel geld lenen zonder BKR

Wanneer je vooral op zoek bent naar een snelle (grote) lening zonder BKR is het noodzakelijk om daarvoor een beroep te doen op een alternatieve financiële instelling. Een gewone Nederlandse bank zal je een dergelijke lening immers nooit willen verstrekken omdat je reeds met een bepaalde openstaande schuld te maken hebt. Een alternatieve financiële instelling is echter niet bij het Bureau Krediet Registratie aangesloten waardoor je er altijd en zonder al teveel vragen een lening kan afsluiten. Let wel, een dergelijk krediet kan wel enkele weken op zich laten wachten waardoor een mini lening als tijdelijke oplossing misschien toch nog net iets interessanter is.

Renteloze lening

Het afsluiten van een renteloze lening, het lijkt op het eerste zicht een onmogelijke opdracht. Waarom zou iemand er namelijk voor kiezen om zonder winstmarge geld uit te lenen? Zeer eenvoudig. Het kan soms gebeuren dat het op een bepaald ogenblik allemaal tijdelijk financieel iets minder goed met je gaat. In dat geval kan het goed doen om even over wat extra financiële ademruimte te beschikken. Door een lening af te sluiten wordt je doorgaans geconfronteerd met (hoge) extra kosten en dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn. De renteloze lening zou je in een dergelijke situatie de perfecte oplossing kunnen bieden. Wil je graag meer weten over deze kredietvorm? Aarzel dan niet langer en ontdek snel welke mogelijkheden je hebt om een renteloze lening af te sluiten.

Kostprijs van een renteloze lening

Wanneer je een bepaalde lening aan zal vragen zal je steeds merken dat er op het geleende bedrag een bepaalde kostprijs zal worden aangerekend. Deze kost kan op verschillende manieren aangerekend worden. In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van een periodieke rente die zowel vastgesteld als variabel kan zijn. Een andere mogelijkheid om kosten aan te rekenen op een krediet is de zogenaamde opstartkost. In dit geval zal je éénmalig een specifieke kostprijs moeten betalen voor de lening die je wenst af te sluiten. Deze kost wordt vooral aangerekend op kortlopende kredieten zoals de mini lening. Een renteloze lening afsluiten is dus niet zo voor de hand liggend, maar toch bestaan er ook op dit vlak wel degelijk mogelijkheden. Er worden bijvoorbeeld ook mini kredieten afgesloten zonder kosten. In dit geval hoopt de financiële instelling die ze verstrekt stiekem op het niet kunnen afbetalen van de lening volgens de voorwaarden waardoor er wel een bepaalde financiële compensatie kan worden gevraagd. Los je de lening wel netjes volgens de voorwaarden af, dan dien je veelal geen rekening meer te houden met kosten.

Onderhandse lening

De eenvoudigste mogelijkheid op de financiële markt om geld te lenen zonder rente is echter toch wel de onderhandse lening. Deze kredietvorm kan je dan ook bijzonder eenvoudig afsluiten als renteloze lening. De onderhandse lening wordt niet verstrekt door een bank of andere financiële instelling, maar wel door een ander particulier persoon. Vaak gaat het dan om een vriend of familielid die er geen probleem mee heeft om je tijdelijk een bepaald geldbedrag te lenen. De onderhandse lening hoeft echter niet altijd een renteloze lening te zijn, in tegendeel. Soms worden er dan ook wel degelijk kosten in rekening gebracht, maar dat kan je het best bespreken samen met de persoon die je de lening zal toekennen.