Huurkoop

door | september 22, 2014

Het principe van huurkoop biedt mensen de interessante mogelijkheid om grote kosten of investeringen gespreid af te betalen. Wanneer je bijvoorbeeld een auto op basis van huurkoop aankoopt kies je er voor om eerst gedurende een bepaalde periode maandelijks een specifiek bedrag te betalen. Aan het einde van de looptijd van de kredietovereenkomst dient er nog één (doorgaans een voordien overeengekomen) bedrag te worden betaald om zo eigenaar te worden van de auto in kwestie. Let wel, huurkoop is geen lease. Hoewel de structuur er van grote overeenkomsten vertoont is het zo dat bij een lease de kredietnemer niet verplicht is om de auto aan het einde van de looptijd over te kopen. Bij een huurkoop is dat wel het geval. Bij het afsluiten van de kredietovereenkomst wordt immers steeds aangegeven dat de kredietnemer verplicht is om het voertuig of de andere investering over te nemen aan het einde van de huurkoopovereenkomst.

Waarom kiezen voor huurkoop?

Er zijn heel veel goede redenen op te noemen die aangeven waarom het afsluiten van een huurkoopovereenkomst nu precies zo interessant is. De eerste goede reden heeft bijvoorbeeld betrekking tot de gespreide betaling. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe auto wenst te kopen is de kans groot dat je deze niet zomaar uit de hand kunt betalen. De meeste mensen kiezen er dan ook bewust voor om een lening of een huurkoop af te sluiten. Hierdoor hoef je niet in één keer een enorm bedrag te betalen, maar kan je het aankoopbedrag gespreid afbetalen. Op deze manier blijft de druk op je financiële situatie zo beperkt mogelijk en dat terwijl je toch die ene mooie auto of dat andere goed zonder probleem kunt aankopen.

Is huurkoop duur?

Zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven beschikken zowel de kredietnemer als de kredietverstrekker over een aantal niet onaanzienlijke zekerheden. Het zijn deze zekerheden die er voor zorgen dat de kostprijs bij een huurkoop zeer beperkt gehouden kunnen worden. De kredietverstrekker blijft namelijk steeds eigenaar van het goed waar de lening voor werd aangerekend tot alles is afbetaald. Gaat het fout en kan de kredietnemer niet langer aan de maandelijkse afbetalingen voldoen, dan heeft de partij die de huurkoop heeft toegestaan het recht om het goed in kwestie te verkopen. Het geld dat daarmee wordt binnen gehaald wordt dan gebruikt om het resterende bedrag van de overeenkomst af te lossen. Eventueel kan de kredietnemer wel nog worden opgezadeld met een zogenaamde restschuld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *