Lenen met onderpand

door | september 22, 2014

Lenen met onderpand, het is iets wat al heel lang bestaat. Vroeger toen mensen niet meteen over een toereikend inkomen beschikten werden er erg vaak een bepaald onderpand gegeven voor het verkrijgen van een lening. Het kon dan gaan om een duur uurwerk, een erfstuk met een bepaalde waarde en ga zo maar door. Tegenwoordig komt geld lenen met onderpand vooral voor in een onrechtstreekse vorm. Je kan bijvoorbeeld wanneer je een hypotheek wenst af te sluiten voor een nieuw huis een reeds bestaande (en afbetaalde) woning als onderpand geven. Loopt het fout met de lening die je afsluit, dan kan men het huis dat je als onderpand hebt gegeven verkopen om je schulden af te betalen. Meer weten? Ontdek snel alles over geld lenen met onderpand!

Extra geld lenen of scherper tarief?

Lenen met onderpand zorgt er doorgaans voor dat je over twee verschillende mogelijkheden beschikt. Enerzijds kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om een bepaald bedrag extra te lenen, of je kan beslissen om gewoon het onderpand toe te kennen om de kosten van de lening te beperken. Lenen met onderpand is wat dat betreft altijd interessant, alleen loop je zoals reeds aangegeven wel het risico om het onderpand kwijt te geraken wanneer je niet aan de voorwaarden van de lening kan voldoen. Je dient er ook steeds als kredietnemer rekening mee te houden dat bij bepaalde leningen een onderpand verplicht is. Er wordt dan niets echt in pand gegeven, maar er wordt wel een pandrecht toegekend aan met name de bank of de alternatieve financiële instelling.

Onderpand bij autolening en hypotheek

Het is geen onderpand in de klassieke vorm van het woord, maar het komt er wel op neer. Wanneer je er voor kiest om een autolening of een hypotheek af te sluiten, dan zal de bank of andere financiële instelling steeds een zogenaamd pandrecht willen. Met andere woorden, het is niet de kredietnemer, maar wel de kredietverstrekker die in eerste instantie eigenaar wordt van de auto of het vastgoed. Pas wanneer de kredietnemer het volledige geleende bedrag heeft afbetaald zal het pandrecht komen te vervallen en is het de kredietnemer zelf die eigenaar zal worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *