Bedrijfslening

door | oktober 1, 2014

Een bedrijfslening is een lening die op twee verschillende manieren kan worden afgesloten. Er kan worden gekozen voor een bedrijfslening op afbetaling waarbij er dus maandelijks een bepaald bedrag zal worden betaald ter aflossing van het resterende saldo, maar er kan daarnaast ook worden gekozen voor een aflossingsvrije bedrijfslening. Bij deze lening is het zo dat er niet van het bedrag dat werd geleend wordt afbetaald. Op zich zijn hier meer risico’s aan verbonden voor zowel de kredietnemer als de kredietverstrekker waardoor de kostprijs van dit type bedrijfslening altijd hoger zal liggen dan wanneer er wordt gekozen voor een bedrijfslening op afbetaling.

Wat is een bedrijfslening?

Een bedrijfslening is in de basis eigenlijk gewoon een persoonlijke lening, maar dan niet één die wordt afgesloten door een particulier, maar wel door een bedrijf. Een bedrijfslening kan om verschillende redenen worden afgesloten. Men kan deze bijvoorbeeld aanvragen om tijdelijk over bepaalde extra financiële middelen te beschikken om bijvoorbeeld openstaande facturen mee af te betalen, maar daarnaast kan men de lening eveneens gebruiken om een nieuwe machine aan te kopen of het productieproces te vereenvoudigen. In ieder geval, een bedrijfslening kan dus om tal van verschillende redenen worden afgesloten en dat is voor het bedrijf die als kredietnemer op zal treden zeer interessant. Vooraleer je een bedrijfslening krijgt toegekend zal je logischerwijs wel aan verschillende voorwaarden moeten voldoen. Is de gerealiseerde winst over het voorbije boekingsjaar bijvoorbeeld te beperkt, dan zal de bank de bedrijfslening meer dan waarschijnlijk weigeren.

Hoe een bedrijfslening afsluiten?

Het afsluiten van een bedrijfslening gebeurt steeds op basis van de gerealiseerde cijfers van het bedrijf dat de lening wenst af te sluiten. Vaak wordt gedacht dat een bedrijfslening wordt toegekend aan de hand van de gedraaide omzet, maar dat is niet correct. De omzet is inderdaad van invloed op het bedrag dat de kredietnemer kan lenen, maar uiteindelijk zal het vooral de winst zijn die zal bepalen hoeveel je precies maandelijks van je bedrijfslening kan afbetalen. Op basis van dat bedrag zal uiteraard eveneens worden bepaald hoe hoog het bedrag van de lening mag liggen. Een bedrijfslening afsluiten is mogelijk bij nagenoeg alle kredietverstrekkers, maar de voorwaarden waar je aan dient te voldoen kunnen wel verschillen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *