Wat kan ik lenen?

Alvorens een lening aan te vragen kan het nooit kwaad om een duidelijk beeld te krijgen van je persoonlijke financiële situatie. Een belangrijke vraag die iedere kredietnemer zichzelf wel eens zal stellen is hoeveel men nu precies kan lenen. Dat deze vraag wordt gesteld is zeer normaal, maar het bedrag dat je kan lenen is wel bijzonder sterk afhankelijk van persoon tot persoon. Een belangrijk deel van het bedrag dat je kan lenen zal worden bepaald aan de hand van je inkomen, maar ook andere financiële waarborgen kunnen mee in de strijd worden geworpen. Stel je, jezelf ook wel eens de vraag “wat kan ik lenen?”. Aarzel dan niet langer en ontdek er snel alles over in dit artikel!

Wat kan ik lenen zonder inkomen?

Vooraleer een bepaalde lening door de bank of andere financiële instelling wordt toegekend zal er doorgaans altijd worden gekeken naar het inkomen waarover je als potentiële kredietnemer beschikt. Dat is op zich heel normaal, alleen is het probleem dat lang niet iedereen over een dergelijk inkomen beschikt. Is het in dat geval nog steeds mogelijk om geld te lenen of ben je dan volledig aangewezen op je eigen financiële middelen? Gelukkig is het tegenwoordig op verschillende manieren mogelijk om geld te lenen zonder inkomen. Wat je kan lenen is uiteraard sterk afhankelijk van de financiële waarborgen die je in dat geval kan verstrekken. Het effectenkrediet is bijvoorbeeld één van de mogelijkheden waar je dan nog gebruik van kan maken. Wat je kan lenen wordt dan namelijk bepaald aan de hand van de waarde van je effectenportefeuille. Des te hoger die waarde ligt, des te meer geld je kan lenen, ook wanneer je dus niet over een vast maandelijks inkomen beschikt.

Wat kan ik lenen voor een huis?

Wat kan ik lenen is een vraag die vaak wordt gesteld door mensen die er aan denken om te investeren in vastgoed. De voorwaarden voor het verkrijgen van een hypothecaire lening verschillen dan ook sterk ten opzichte van de voorwaarden die verbonden zijn aan een gewone klassieke persoonlijke lening. Het bedrag dat je maandelijks dient af te betalen ligt bij deze kredietvorm dan ook aanzienlijk hoger en daar gelden strengere voorwaarden voor. Bij het toekennen van een hypothecair krediet wordt steeds eerst gekeken naar het inkomen van de kredietnemer. Pas wanneer deze voldoende hoog is en er nog een toereikend bedrag wordt overgehouden om andere vaste kosten mee te betalen zal de hypotheek worden toegestaan. Wat je kan lenen is in dit geval nagenoeg volledig afhankelijk van het inkomen, al kunnen aanvullende financiële waarborgen zoals een bestaand koophuis uiteraard het kredietbedrag wel beïnvloeden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *