nationale hypotheek garantie

Mensen die geld willen lenen voor de aankoop van vastgoed in Nederland kunnen daarvoor een beroep doen op de zogenaamde nationale hypotheek garantie. Deze garantie is gekoppeld aan een fonds die kredietnemers in moeilijkheden helpt. Hoewel, eigenlijk wordt vooral de kredietverstrekker geholpen. Indien de kredietnemer op een bepaald ogenblik in de financiële problemen komt waardoor deze zijn of haar hypotheek niet langer kan afbetalen, dan kan het fonds tussenkomen. Daarmee is de kredietnemer echter niet uit de problemen, want deze blijft uiteraard nog steeds aansprakelijk voor de afgesloten hypotheek. De afbetaling zal dus nog steeds verder moeten geschieden, maar zal niet meer gebeuren ten behoeve van de bank of financiële instelling, maar wel naar het fonds dat de schuld als het ware heeft voorgeschoten. Hoe dit precies in z’n werk gaat kom je allemaal te weten in dit artikel!

Werking van de nationale hypotheek garantie

Het zogenaamde NHG is een organisatie die de mogelijkheid heeft om borg te staan voor leningen die worden afgesloten met als doel de aankoop van vastgoed te financieren. Hoewel de lening dus wel degelijk door een bank wordt toegekend staat het NHG borg in geval van problemen met de afbetaling. Dat is voor de kredietnemer interessant omdat deze op die manier een bepaald rentevoordeel kan verkrijgen. Hierdoor komen de maandlasten van de hypotheek in kwestie lager te liggen en wordt er niet meteen overgegaan tot beslaglegging op het ogenblik dat de lening niet meer verder kan worden afbetaald.

Kwijtschelden van de nhg schuld

De stichting die de nationale hypotheek garantie aanbiedt kan er in bepaalde omstandigheden voor kiezen om de openstaande schuld kwijt te schelden. Dit gebeurt uiteraard slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de afbetaling in het gedrang is gekomen door een echtscheiding of door arbeidsongeschiktheid. Ook bij werkloosheid of indien de kredietnemer komt te overlijden kan dat er voor zorgen dat de restschuld wordt kwijtgescholden. Uiteraard wordt hier wel steeds onderzoek naar verricht en zal het bedrag uitsluitend worden kwijtgescholden wanneer blijkt dat de kredietnemer alles in het werk heeft gesteld om de verdere afbetaling zo goed mogelijk te blijven garanderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *