Hypotheekrente

Wanneer je op het punt staat om een huis aan te kopen is het uiteraard geen slecht idee om even te kijken naar de kostprijs die je zal moeten betalen. De zogenaamde hypotheekrente is de kostprijs die in rekening wordt gebracht op een lening die specifiek is bestemd om de aankoop van een huis of ander vastgoed te financieren. De hypotheekrente komt in verschillende vormen voor, maar is zoals veel mensen denken niet vastgesteld. Uiteraard gelden er richtlijnen en bestaat er zoiets als een actuele rentevoet voor hypothecaire kredieten, maar het is uiteindelijk aan de kredietverstrekker zelf om uit te maken of hij de kostprijs op zijn hypothecair krediet lager of hoger legt.

Hoeveel bedraagt de hypotheekrente?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven geldt er over de hypotheekrente nog wel eens een misverstand. Veel potentiële kredietnemers gaan er namelijk nog steeds vanuit dat een hypothecaire lening altijd even duur is. Dat is uiteraard niet het geval. Niet alleen kan de hypotheekrente die je moet betalen sterk afhankelijk zijn van de kredietverstrekker in kwestie, daarnaast speelt ook je persoonlijke financiële situatie een belangrijke rol. Hoe meer waarborgen je kan geven en hoe meer zekerheid je bijgevolg aan de bank kan geven dat je het geleende bedrag volgens de kredietvoorwaarden zult kunnen terugbetalen, des te lager de kostprijs van je hypothecaire lening zal komen te liggen.

Vaste of variabele hypotheekrente

Wanneer we een blik werpen op de mogelijke rentes op een hypothecaire lening stellen we vast dat deze in twee verschillende vormen voorkomen. We onderscheiden wat dat betreft de vaste van de variabele rente. In het eerste geval weet de kredietnemer vanaf het ondertekenen van de kredietovereenkomst hoeveel kosten hij over de volledige looptijd van zijn krediet zal moeten betalen. In het geval van een variabele rente is dat uiteraard niet het geval. Dan is de kostprijs afhankelijk van de actuele rentevoet waardoor deze (aanzienlijke) verschillen kan vertonen. Vroeger waren die verschillen eindeloos, maar tegenwoordig is dat niet langer het geval. De mate waarin de hypotheekrente kan verschillen is met andere woorden steeds beperkt, maar wel afhankelijk van de kredietverstrekker. De uiteindelijke keuze tussen een vaste of variabele hypotheekrente is er één die de kredietnemer voor zichzelf dient te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *