Geld lenen zonder inkomen

Het kan altijd voorkomen dat je op een bepaald ogenblik langdurig zonder werk komt te zitten waardoor je niet meer over een maandelijks inkomen beschikt. In dat geval kan de nood op een bepaald ogenblik zo groot zijn dat je er voor wenst te kiezen om een lening aan te vragen. Dat is natuurlijk zeer begrijpelijk, maar erg lastig, in het bijzonder omdat een lening steeds wordt toegekend op basis van de maandelijkse inkomsten die je ontvangt. Zijn die er niet of slechts in zeer beperkte mate, dan is de kans bijzonder groot dat je geen geld zal kunnen lenen, al bestaan er gelukkig wel een aantal andere mogelijkheden om alsnog een krediet af te kunnen sluiten.

Hoe geld lenen zonder inkomen?

Mensen die tijdelijk werkloos zijn worden met heel veel zorgen geconfronteerd. Enkele van die zorgen hebben uiteraard betrekking tot hun financiële situatie. Wanneer je niet over een inkomen beschikt wordt het namelijk wel erg moeilijk om aan de vaste kosten van het dagelijks leven te blijven voldoen. Daarnaast kan je ook geen gewone lening afsluiten omdat het bedrag dat je kan lenen steevast is verbonden aan de hoogte van je inkomen. Is er echter geen sprake van een inkomen, dan zal de bank je ook geen krediet willen verstrekken. Ook een mini lening biedt in deze situatie doorgaans geen oplossing omdat het geleende bedrag hierbij reeds binnen de periode van 30 dagen moet worden terugbetaald. Geld lenen zonder inkomen is eventueel wel mogelijk door gebruik te maken van een onderhandse lening. In dit geval wordt de lening verstrekt door een vriend of familielid en dus niet door een financiële instelling.

Wat is een effectenkrediet?

Voor mensen die door de jaren heen een portefeuille met effecten hebben aangelegd bestaat er echter nog een andere mogelijkheid om geld te lenen. Het zogenaamde effectenkrediet is namelijk een kredietvorm die wordt verstrekt op basis van de actuele waarde van een effectenportefeuille. Zelfs wanneer je over geen enkel inkomen beschikt is het dan ook nog steeds perfect mogelijk om op deze manier geld te lenen. Je moet er wel steeds rekening mee houden dat hier risico’s aan verbonden zijn. Wanneer de actuele waarde van je portefeuille onder het kredietbedrag duikt zal je dit op één of andere manier moeten aanzuiveren. Doe je dat niet, dan kan de bank beslissen om de lening vroegtijdig af te sluiten of een boete in rekening te brengen. Hoe dan ook voor mensen met effecten, maar zonder inkomen is dit beslist een zeer interessante kredietvorm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *