Achtergestelde lening

De achtergestelde lening is een vrij complexe kredietvorm waarbij de kredietverstrekker in geval van faillissement van de kredietnemer wordt achtergesteld. Dit wil zeggen dat alle andere schuldeisers voor de bank of financiële instelling zullen komen om hun nog openstaande facturen op te vorderen. Alleen aandeelhouders en de eigenaars van het bedrijf dat de lening heeft afgesloten moeten langer wachten op een eventuele terugbetaling van aan hun verschuldigde bedragen. Het verloop van de achtergestelde lening doet wel weer denken aan een gewone klassieke lening op afbetaling. Wat dat betreft is er dus weinig verschil, maar toch is deze kredietvorm lang niet voor iedereen weggelegd.

Achtergestelde lening afsluiten

Het is om te beginnen bijzonder belangrijk om er als kredietnemer rekening mee te houden dat de achtergestelde lening een kredietvorm met een zakelijk karakter is. Dat wil zeggen dat het niet door een particulier kan worden afgesloten. De reden hiervoor is vrij eenvoudig. Bij deze kredietvorm komt de kredietverstrekker nagenoeg helemaal achteraan in het rijtje met schuldeisers te staan. Dat zorgt er voor dat het risico voor de bank of andere financiële instelling steeds aanzienlijk is. Een achtergestelde lening wordt dan ook niet altijd toegekend. Er zal vooraleer een dergelijk krediet toe te kennen altijd een onderzoek gebeuren naar de actuele financiële situatie van het bedrijf waarna er zal worden bepaald of de kostprijs het risico al dan niet waard is. Het aanvragen van deze kredietvorm wil dus nooit automatisch zeggen dat je ze ook echt zal toegekend krijgen.

Groot risico, hoge kostprijs

Uit de hierboven geplaatste informatie valt reeds af te leiden dat de achtergestelde lening een kredietvorm is waar behoorlijk veel risico’s aan verbonden zijn voor de kredietverstrekker. Gaat het bedrijf dat de lening heeft afgesloten gedurende de looptijd van de overeenkomst failliet, dan is de kans bijzonder groot dat deze zijn geld nooit meer terug zal zien. Om dat risico in te dekken wordt er gebruik gemaakt van een vrij aanzienlijke kostprijs. Het prijskaartje van deze kredietvorm verschilt wat dat betreft dan ook gigantisch in vergelijking met bijvoorbeeld een gewone klassieke zakelijke lening op afbetaling. Dit is hoe dan ook een punt waar je als bedrijf bij het afsluiten van deze lening altijd rekening mee zult willen houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *